За специалиста

АВТОБИОГРАФИЯ

д-р Георги Mаксимов Гюзелев

Настояща работа
Началник Отделение по Интензивна терапия ,ВМА МБАЛ Варна от 2009г.

Служебен адрес:
ВМА МБАЛ Варна, Отделение по интензивна терпия бул. „Христо Смирненски” №3, 9010 Варна

Квалификация:
Лекар: 1996г.
Вътрешни болести: 2004г.;

Кардиология 2008г.

Предишни назначения
Военен лекар 1997 – 2001г.

Лекар – ординатор в Кардиологично отделение на Военно медицинска академия – ББАЛ – Варна 2001- 2006г.

Лекар – терапевт в Първа Кардиологична клиника на МБАЛ „Св.Марина” 2006-2007г.

Асистент по кардиология в Първа клиника по кардиология, МБАЛ „Св.Марина” 2007 – 2009г.

Дата 01.05.2018