За амбулаторната практика

                    Целта която си поставих  и реализирах в моя кабинет е да приближа ежедневната практика до Европейските стандарти. За целта кабинета е снабден с професионална апаратура сертифицирана от Европейското кардиологично дружество и Европейското дружество по хипертония.

                    Апарата за измерване на АН е професионален и отговаря на всички стандарти, освен това има и възможност за симултанно измерване на АН на двете ръце и оценка на (ABI и PWV) маркери за повишен сърдечно – съдов риск и ранно съдово стареене. Амбулаторното мониториране също се извършва със сертифициран апарат според ESH(European Society of Hypertension)

От месец януари 2019г. разполагам и с последно поколение ехокардиограф